POSITIVE ENDRINGER : Professor Halvard Vike ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge har skrevet flere bøker om velferdsstaten, særlig skrevet om kommunens rolle i å danne legitimitet for offentlig sektor spesielt og demokratiet generelt. (Foto: Alf Tore Bergsli)

POSITIVE ENDRINGER: Professor Halvard Vike ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge har skrevet flere bøker om velferdsstaten, særlig skrevet om kommunens rolle i å danne legitimitet for offentlig sektor spesielt og demokratiet generelt. (Foto: Alf Tore Bergsli)

Landsmøtet i gang

John Leirvaag åpnet landsmøtet

Staten, det er meg og deg. Samtidig er staten noe annet. Hvordan denne «andre» skal representere og hjelpe oss som borgere, brukere, pasienter – eller administreres som ansatt – er en komplisert affære. Svaret på spørsmålet er likevel langt fra likegyldig, ifølge professor Halvard Vike ved Universitetet i Sørøst-