Nytt program:  NTLs prioriteringer for kommende fireårsperiode skal spikres i det nye prinsipp- og handlingsprogrammet.

Nytt program: NTLs prioriteringer for kommende fireårsperiode skal spikres i det nye prinsipp- og handlingsprogrammet.

Et helt nytt prinsipp- og handlingsprogram

- Med kollektive avtaler i et organisert arbeidsliv vil vi bekjempe ulikhet og sikre en mer rettferdig fordeling. Gjennom allianser kan vi vinne fram med disse kravene. Med rekruttering og inkludering skal vi sikre NTLs kampkraft, både nå og i framtida, sa NTLs 1. nestleder Kjersti Barsok da hun innledet til debatt om prinsipp- og handlingsprogrammet.

Barsok presenterte tirsdag utkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram som landsmøtedebatten tar utgangspunkt i.

Utkastet inneholder blant annet et helt nytt kapittel om organisering, rekruttering og tillitsvalgtsrollen.

Barsok la også vekt på NTLs engasjement i forvaltningspolitikken og kampen mot foretaksmodell i forvaltningen, som både både har et kapittel i programmet, og en egen uttalelse fra landsmøtet.

- Forvaltningspolitikken vår handlerom å sikre en rettferdig fordeling av ressursene gjennom en offentlig sektor som er dimensjonert på en måte som gjør den effektiv, og som løser samfunnsoppdraget til innbyggernes beste. Derfor er vi kritiske til markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor. Derfor mener vi at offentlige oppgaver skal løses i offentlig regi av offentlig ansatte, sa Barsok.