Krevde svar : Morten Ørsnes, Henny-Kristin Navarsete og Ellen Dalen benyttet anledningen til å kreve svar fra Jonas Gahr Støre da AP-lederen gjestet NTLs landsmøte tirsdag.

Krevde svar: Morten Ørsnes, Henny-Kristin Navarsete og Ellen Dalen benyttet anledningen til å kreve svar fra Jonas Gahr Støre da AP-lederen gjestet NTLs landsmøte tirsdag.

Tilbakemeldinger til Støre

Henny-Kristin Navarsete, Morten Ørsnes og Ellen Dalen stilte spørsmål til Jonas Gahr Støre etter AP-lederens innledning på NTLs landsmøte

Henny-Kristin Navarsete fra NTL Veg fortalte om regionsreformens virkninger for Statens vegvesen. Ansvaret for fylkesvegene er foreslått overført til det nye regionsnivået, med store konsekvenser for fagmiljøet i Vegdirektoratet.

– De faglige vurderingene er klare. Vegdirektoratet, bransjen og de fire hovedsammeslutningene sier at nedlegging av Sams (felles vegadministrasjon) betyr økt byråkrati, økte kostnader og svekket nasjonal kompetanse, sa Navarsete, og ville vite om Arbeiderpartiet fortsatt vil gå for nedlegging av felles Sams når de vet hva det koster for trafikksikkerheten og kompetansen.

Støre svarte at han personlig var enig i at oppsplittingen vil føre til svekket sikkerhet, men at han ikke kunne svare for hele partiet. Støre sa han var for en regionreform, men ikke den utformingen den har fått gjennom kompromisser og hestehandler.

Les mer om Navarsetes spørsmål og Støres svar på NTL-magasinet sine nettsider.

NTL UiOs Ellen Dalen spurte Jonas Gahr Støre om hvordan hans parti vil sikre at det er de ansattes faglige vurderinger som skal ligge til grunn for styringen av offentlig sektor, i stedet for markedsstyring. 

- Medbestemmelsen kom under press allerede under den rødgrønne regjeringen, fordi de oppgavene som fremdeles er offentlige styres som om de var i et marked. Finansieringssystemene, organisasjonsmodellene og ledelsesideologiene er laga etter mal fra privat sektor. Medbestemmelsen blir satt til side fordi de overordna målene er spesifisert og finansiert fra politisk ledelse, sa Dalen og avsluttet med å spørre hva Arbeiderpartiet vil gjøre for at velferden skal kunne forvaltes etter faglige vurderinger og med reell medbestemmelse.

Morten Ørsnes fra NTL Skatt spurte AP-lederen om hva han ville gjøre med ostehøvelkuttene Solbergregjeringen har påført de statlige virksomhetene.

- Med det forslaget som ligger til behandling i Stortinget har Solberg-regjeringen kuttet over 10 mrd i flate, uprioriterte, feige driftskutt! De kaller det en effektiviseringsreform, men det er ikke en reform – det er en måte å svekke offentlige sektor og finne handlingsrom til sine egne prioriterte områder, sa Ørsnes.

Støre kunne ikke love å reversere alle kuttene. – Vi er kritiske til ostehøvelkuttet, men å fjerne alle kuttene i statsbudsjettet er en for stor jobb. Hele statsbudsjettet er på 13 kilo, sa Støre til Frifagbevegelse etter innledningen.

Les mer om Støres svar om ostehøvelkuttene på NTL-magasinet sine nettsider.