LM-tema.jpg

Vedtak fra landsmøtet om NTLs organisasjon og vedtekter

Styrking av kurs og opplæring, flere lokale møtepunkter, studentsatsing ved universitetene og fortsatt gratis innboforsikring for pensjonister var blant de viktigste sakene som ble vedtatt da landsmøtet behandlet forslagene om NTLs egen organisasjon og vedtekter.

Her kan du laste ned de nye vedtektene

Les også: De unge dominerte organisasjonsdebatten

Styrking av kurs og opplæring i NTL

De fleste av NTLs sentrale kurs foregår idag i Oslo. Framover skal flere av kursene foregå andre steder i landet. Dette påvirker ikke kursene i regi av NTLs organisasjonsledd, som foregår mange ulike steder. NTL skal også styrke satsingen på e-læring, både i form av rene e-kurs og som støttemateriell til ordinære kurs.

Flere lokale møtepunkter

NTLs egen organisasjon er strukturert etter arbeidsplass og virksomhet. I tillegg finnes en uformell regional organisering i form av fylkesutvalg. Landsmøtet vedtok å styrke satsingen på fylkesutvalgene og deres aktivitetstilbud og vervearbeid, og tilpasse utvalgene til de nye regionene i de tilfellene det er hensiktsmessig. 

Studentsatsing ved universiteter og høgskoler

NTL viderefører satsingsprosjektet ved de største studiestedene der NTL Ung har hatt frikjøpte studenttillitsvalgte som har vært sentrale i å etablere studentgrupper, verve nye medlemmer og ta initiativ til faglige og sosiale arrangementer. NTL Ung får også delta i NTLs forbundsstyre med tale- og forslagsrett når saklisten tilsier det.

Samordning av studentorganiseringen i LO

NTL skal jobbe for en samordning av studentorganiseringen i LO. Idag organiserer forbundene i LO studenter hver for seg. En samordning vil gjøre gjøre rekrutteringsarbeidet enda mer systematisk og målrettet og sette oss i stand til å hjelpe studentmedlemmer som jobber ved siden av studiene på tvers av forbundsgrensene i LO. LO som merkevare er bedre kjent i befolkningen enn mange av forbundene.

Gratis innboforsikring for pensjonister

NTL viderefører ordningen med gratis innboforsikring for pensjonister med ti års sammenhengende medlemskap som yrkesaktiv.