KRITISK:  Frode Samuelsen er kritisk til at de statsansatte i den nye loven mister retten til å prøve om en oppsigelse er saklig for domstolen.  Tekst og foto: Ove Magnus Halkjær.

KRITISK: Frode Samuelsen er kritisk til at de statsansatte i den nye loven mister retten til å prøve om en oppsigelse er saklig for domstolen.
Tekst og foto: Ove Magnus Halkjær.

ARBEIDSGIVER ØNSKER MER STYRINGSRETT

– Siden 90-tallet har vi sett et press fra arbeidsgiver om mer styringsrett, oppsummerer advokat Frode Samuelsen.

Vi møter Frode Samuelsen på Sørmarka hvor han er i full gang med å holde kurs for et tjuetalls NTL-tillitsvalgte. Arbeidsrett og tjenesterett har han drevet med siden 1981, og NTLs medlemmer har han undervist for siden 90-tallet.

 Samuelsen nevner utforming av arbeidskontrakter som et konkret eksempel på strategier arbeidsgiver nå bruker for å oppnå mer styringsrett:

– Tilbake på 80-tallet ble folk gjerne ansatt i en bestemt stilling på ett bestemt arbeidssted. Nå blir de oftere ansatt «for tiden» eller «p.t.». Arbeidsstedet er altså ikke fastsatt i kontrakten og heller ikke stillingsinnholdet.


– Dermed får arbeidsgiver større fleksibilitet over hva de kan bruke den ansatte til og hvor de skal jobbe.

FLERE OPPSIGELSER

Første gang Frode Samuelsen kom til Sørmarka var i 1989. Den gang var det for å undervise ved arbeidsmiljøskolen. I løpet av årene har spørsmålene fra ivrige NTL-tillitsvalgte vært mange. Han forteller at de gjerne har kretset rundt grunnreglene i tjenestemannsloven fra 1983, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

Har spørsmålene endret seg med tiden?

– Der hvor det går et skille mellom før og nå er «ansettelser» kontra «opphør». Da jeg begynte å forelese på begynnelsen av 90-tallet var nemlig tilsettingsrådenes rolle i oppsigelser mindre aktuell.

– Man hadde mest fokus på ansettelser den gangen. Nå har det svingt over på oppsigelser i staten. Dermed har det blitt mer fokus på stillingsvernet.

NY LOV FOR STATSANSATTE

Når det gjelder den nye statsansatteloven, fremhever Samuelsen det som positivt at den nye loven skjerper inn betydningen av at stillinger lyses ut offentlig. Før kunne det nemlig fravikes gjennom eget arbeidsreglement.

– Så har de fjernet noen av betingelsene i ordensstraffesystemet, og også innført en regel om forlengelse av prøvetiden ved sykdom. Dette kan i begge tilfeller være positivt, men det er selvfølgelig også et tveegget sverd, sier Samuelsen og forklarer:

– For hvis arbeidsgiver ikke kan ilegge ordensstraffen, så kan det jo kanskje komme oppsigelser i stedet. Og å forlenge prøvetiden ved sykdom kan likeledes være tveegget.

At perioden for midlertidige ansettelser har blitt skjerpet inn fra fire til tre år mener Samuelsen også er positivt, men legger raskt til:

– Når det gjelder bruken av midlertidige har jeg egentlig ikke sett noen forskjell de siste tretti årene. Av en eller annen grunn har det vært et tema siden jeg begynte i 1981. Lovgiver har forsøkt å demme opp bruken, men jeg kan nok ikke se at det har virket noe særlig.

 

KRITISK TIL NY LOV

Mer kritisk er han til andre sider av den nye loven og fremhever raskt to punkter:

– Det ene er at de tillitsvalgtes innflytelse i ansettelsesprosessen har blitt svekket. De har fjernet innstillingsrådene i hele ytre etat (ikke i departementene). Tidligere hadde man tjenestemenn også i innstillingsrådet. Og etter den gamle loven hadde mindretallets innstilling samme betydning som flertallets når disse ble lagt frem i tilsettingsrådet.

 – Men i og med at innstillingsrådets funksjon nå er lagt til nærmeste leder, er tjenestemennene helt ute av denne delen i ansettelsesprosessen.


FRATAS PRØVELSERETT

Mest kritisk er han imidlertid til at de statsansatte i den nye loven mister retten til å prøve for domstolen om en oppsigelse er saklig.

– Dette er aller verst. For hvis man sammenligner arbeidsmiljølovens § 15-7 (2) mot ny §19 (2) i statsansatteloven, så er de klin like. Men ikke i siste setning. For der fratas den ansatte i staten retten til å prøve for domstolen om en oppsigelse er saklig begrunnet.

– Interesseavveiningen skal i fremtiden altså avgjøres med bindende virkning av forvaltnings- organet.

Frode Samuelsen mener NTL bør vurdere å prøve en sak for domstolen på dette. Han mener det er eneste måten å få klarhet i hvordan domstolene faktisk vurderer virkningen av lovendringen:

– Rett og slett for å se om domstolene er enige i at de ikke lenger skal kunne overprøve om en oppsigelse er usaklig eller ikke. Kanskje vil noen andre ta del i en slik sak. Dette gjelder jo samtlige ansatte i staten, avslutter Frode Samuelsen.

 
————

Denne artikkelen står i NTLs politiske beretning, som du kan lese i sin helhet i pdf. under landsmøtesaker.