politisk-beretning-ntl-forside-thmbnl.png

Politisk beretning 2014-2017

Beretningen supplerer forbundets årlige organisatoriske beretninger. Hensikten er å gi tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte et tilbakeblikk over hovedoppgavene til forbundet og kjerneoppgavene vi har jobbet med i landsmøteperioden.