Representanter til NTLs landsmøte

Hver forening og landsforening i NTL kan stille med et antall representanter på landsmøtet regnet ut av antall medlemmer.

Fristen for å melde inn representanter er 29. september 2018.

Under kan du laste ned følgende:

  • rundskriv 3/2018 med mer info om representasjonsretten ved landsmøtet og en oversikt over antall representanter fra hvert organisasjonsledd

  • rundskriv B-01/18 om innmelding av representanter

  • fullmaktskjema for innmelding av representanter