Foreslå kandidater til valgene

NTLs organisasjonsledd kan foreslå kandidater til NTLs ledelse, forbundssekretærer og medlemmer i forbundsstyret, landsstyret, kontrollkomitéen og LOs representantskap. Frist for å sende inn forslag er 28. september 2018.