Ny vara til forbundsstyret: : Marius Johnsen (NTL Forskningsinstitutter)

Ny vara til forbundsstyret:: Marius Johnsen (NTL Forskningsinstitutter)

Valg til sentrale tillitsvalgte

Landsmøtet valgte fredag nytt forbundsstyre, landsstyre, forbundssekretærer, kontrollkomiteen og representanter til besluttende organer i LO og LO Stat.

Landsmøtet valgte 20 forbundssekretærer til fulltids virke på forbundskontoret. Den nyeste på laget er Hege Fjellberg fra NTL Politiet.

På NTLs nettsider finner du ny sammensetning av:

Forbundsstyret

Landsstyret

Kontrollkomiteen