Velkommen til NTLs landsmøte 2018

I dagene 5.- 9. november 2018 arrangerer NTL landsmøte på Oslo kongressenter (Folkets Hus) i Oslo. Du kan lese mer om konferansesenteret på Oslo kongressenter sine nettsider. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte.

Vi håper denne veilederen vil være nyttig i forberedelsene til landsmøtet. Her får du informasjon om hvordan et landsmøte foregår, hvordan du skal forberede deg og tips og råd før du går på talerstolen. Veilederen kan også være nyttig for dere som er gjester, presse eller bare har lyst til å lese mer om gjennomføringen av landsmøtet.

Kollektivtransport
Nærmeste T-banestasjon er Jernbanetorget, ved Oslo S. Folkets Hus ligger ved Youngstorget fem minutters gange fra Jernbanetorget.

Overnatting og reise
Skjema for reise og diett deles ut i papir på landsmøtet. Du kan også bruke dette excel-skjemaet for reise/diett.

For å registrere deg skal du bruke lenken du har fått på e-post, som er sendt til alle representanter og gjester. Dersom du ikke har mottatt en slik e-post så kan du gå inn å registrere deg her: https://egencia.qondor.com/NTLLandmote2018

De som skal overnatte på hotell skal bo i Oslo sentrum. Hotellet ligger i gangavstand fra Folkets Hus hvor landsmøtet finner sted. Alle representanter får dekket reiseutgifter til og fra landsmøtet. Informasjon om bestilling av reise finner du på landsmøtenettsidene.

Representanter som har postadresse i Oslo eller innenfor sirkelen Asker-Ski-Lillestrøm forutsettes å bo hjemme under landsmøtet. Representanter med postadresse utenfor dette området får dekket overnatting på hotell i Oslo sentrum. Alle representanter som skal bestille overnatting vil få beskjed om dette.

Mat under landsmøtet
Representantene får lunsj alle dager på Oslo kongressenter. Det er også felles middag tirsdag, onsdag og torsdag.

Permisjon fra jobb for å delta på landsmøtet
Du må selv søke om permisjon med lønn for perioden du er borte fra jobb på grunn av landsmøtet. Arbeidstakere i staten har rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalens §39 nr. 1. Arbeidstakere i Spekterområdet har rett til tjenestefri etter Hovedavtalen Spekter-LOs § 52, bokstav b). For ansatte i Virkeområdet er det Hovedavtalen LO-Virkes § 4-4.4 som gir rett til tjenestefri for å delta på landsmøtet. Arbeidstakere i NHO-området har hjemlet tjenestefri etter Hovedavtalen LO-NHOs § 5-8. Tjenestefri med eller uten lønn kan videre være regulert i bedriftsvise særavtaler.

Landsmøterepresentanter som ikke har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver får kompensert tapt arbeidsfortjeneste av NTL. Da må du legge fram dokumentasjon fra din arbeidsgiver på dette.

Dersom du har behov for bekreftelse på din deltagelse på landsmøtet utover det brevet du får tilsendt i september, ta kontakt med forbundskontoret på post@ntl.no

Permisjon under landsmøtet
Permisjon under landsmøtet gis normalt ikke. Du kan for eksempel ikke regne med å få permisjon for vanlige
familiebesøk, forhandlingsmøter med arbeidsgiver eller møter og andre oppdrag i tilknytning til jobben din, jf.
forslag til forretningsorden i heftet med tittelen ”Konstituering”. Må du likevel søke permisjon, gjør du dette via Easymeet. 

Sosiale medier

@ntlnorge er på Facebook, Instagram og Twitter. Vi ønsker å skape engasjement for landsmøtet og landsmøtesaker gjennom sosiale medier.

Skal dere ha forberedende møter før landsmøtet, er det en god anledning til å vise sakene dere jobber med og den jobben dere gjør for hele organisasjonen. Ta bilder/lag video, del på Facebook/Instagram og merk med @ntlnorge og #mittntl.

Vi kommer til å ta bilder, gjøre intervjuer og lage korte filmer som vi vil legge ut på våre sosiale medier i løpet av landsmøtet. Når vi kommer til landsmøteuka oppfordrer vi deg til å dele at du er på landsmøtet og bruke #mittntl.
 

Kart over landsmøtesalen

Oversikt-sal.png