Vedtaksoversikt

Marius Johnsen, ny vara til forbundsstyret

Nytt forbunds- og landsstyre

Landsmøtet valgte nye besluttende organer for neste fireårsperiode.

Les hvem som ble valgt

dirigentbord.jpg

Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser

Landsmøtet har vedtatt NTLs politikk for 2019-22. Les mer

LM-tema.jpg

Vedtak om NTLs organisasjon og vedtekter