Program tirsdag 6. november

Kl. 09.00 Åpning

Innledning ved Jonas Gahr Støre 

Kl. 10.30        Pause

Kl. 10.45        Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser

Kl. 13.00         Pause - lunsj
Kl. 14.30        Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser - debatt     

Kl. 16.00 Pause

Kl. 16.15         Debatt fortsetter                 

Kl. 19.00         Pause - middag

Kl. 20.00 Kveldsmøte - debatten fortsetter  

Antatt møteslutt ca 24.00