Program onsdag 7. november

Kl. 09.00               Åpning

Innledning v/SV leder Audun Lysbakken

Kl. 10.30          Organisasjonssaker                                 

Kl. 12.45          Valg til forbundsledelse

Kl. 13.00         Pause - lunsj

Kl. 14.30          Valg til forbundsledelse forts.   

Kl. 15.15          Pause

Kl. 15.30 Sak 6. 2 Vedtektene

Kl. 19.00 Landsmøtefest