Program torsdag 8. november

Kl. 09.00      Åpning

kl. 09.15      Innledning v/statens personaldirektør Gisle Norheim

Kl. 10.00   Pause

Kl. 10.15      Hilsen fra Norsk Folkehjelp

                      Bevilgninger

kl. 11.45      Organisasjonssaker 

Kl. 13.00 Øvrige innkomne forslag

Kl. 13.25 Pensjonsappell ved Julie Lødrup

Kl. 13.30 Pause - lunsj

Kl. 14.15     Avgang til Demonstrasjon foran Stortinget 14.30 “Pensjon fra første krone”

Kl. 15.30     Øvrige innkomne forslag fortsetter

Kl. 16.45 Redaksjonskomiteenes innstillinger Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser

Kl. 17.15     Pause

Kl. 17.30 Votering Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser forts.

Kl. 18.30     Eventuelle utsatte saker

Kl. 19.00 Pause - middag

Kl. 20.00 –  Mulig kveldsmøte