Program fredag 9. november

Kl. 09.00       Åpning

Øvrige valg (forbundsledelse velges onsdag)

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.45       Øvrige valg fortsetter             

Kl. 12.00 Pause – Enkel matservering i foajeen

Kl. 12.20       Evt. gjenstående voteringer

Kl. 15.00 Avslutning

Møteslutt senest 17.00