Program mandag 5. november

Vi gjør oppmerksom på at dette er en foreløpig kjøreplan som kan bli endret.

Kl. 11.00 Åpningsprogram m/forbundsleders tale

Konstituering 

Kl. 13.30        Pause - lunsj

Kl. 14.30        Gjester hilser landsmøtet - LO - leder Hans Christian Gabrielsen,

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Bjørnar Moxnes, Rødt,

Rosa Pavanelli, Public Services International (PSI)

kl. 15.30        Organisatoriske beretninger og politisk beretning for 2014-2017                                 

Kl. 16.30      Pause

Kl. 16.45        Konstituering fortsetter

Internasjonale gjester hilser landsmøtet

Kl. 17.30 Orientering fra valgkomiteen

Votering om utvalgte saker fra vedtekter, øvrige forslag og organisasjonssaker

Kl. 18.15 Regnskap for 2014-2017

Antatt møteslutt ca 19.00