RENHOLD PÅ ANBUD

Allerede før landsmøtet i 2014 skrev NTL-magasinet om saken som kom til å følge forbundet i hele landsmøte perioden: 360 renholdere i Forsvarsbygg skulle konkurranseutsettes.

OVE MAGNUS HALKJÆR (tekst)

7. SEPTEMBER 2014 : NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal diskuterer beslutningen om å frata Forsvarsbygg renholdet i Forsvaret med Høyres statssekretær Øystein Bø (t.h.) og avdelingsdirektør Frode Halungset fra Forsvarsdepartementet. FOTO: MORTEN HANSEN.

7. SEPTEMBER 2014: NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal diskuterer beslutningen om å frata Forsvarsbygg renholdet i Forsvaret med Høyres statssekretær Øystein Bø (t.h.) og avdelingsdirektør Frode Halungset fra Forsvarsdepartementet. FOTO: MORTEN HANSEN.

– Det er politisk bestemt at renholdet skal avvikles, og at tjenestene skal kjøpes i markedet, fastslo NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagdal da saken ble kjent i 2014, ifølge NTL-magasinet, og føyde til: – Nå kastes disse ut i uvisshet.

Det var ingen smidighet å finne hos arbeidsgiver i den kommende prosessen. For mange av NTLs medlemmer ble konsekvensene dermed dramatiske: Regnestykker viste at renholderne ville tape opp mot 1,3 millioner i pensjon, gitt en gjennomsnittlig levealder på 85 for kvinner. Mange risikerte også at tidspunktet for pensjonsavgang måtte utsettes med flere år.

En viktig grunn til det store tapet og pensjonsutsettelse for flere av NTLs medlemmer var at ansatte mellom 55 og 62 år også skulle overføres til ISS. Dermed ville retten til å tre inn i privat AFP-ordning ryke.

– Ministeren tar på seg politikerhatten og snakker om samfunnsansvar, men kommer ikke forbi at hun stryker 100 millioner kroner i pensjonsrettigheter for sine ansatte, uttalte NTL-sekretær Ragnar Bøe Elgsaas.

Illustrasjon: Thomas Løland, LO Media

Illustrasjon: Thomas Løland, LO Media

Denne tidslinja står også i NTLs politiske beretning på side 28 og 29, som du kan lese i sin helhet i pdf. under landsmøtesaker.